ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Επικοινωνία

ΘΕΣΗ ΒΙΡΟΡΙΑ,
19001 ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
Τ.Θ. 22018
info@plastiki.com.gr
+30 22990 69288
+30 22990 69288 (FAX)

Email - Τηλέφωνα

info@plastiki.com.gr
+30 22990 69288
30 22990 69288 (FAX)