Τεχνικά Φυλλάδια

WATERSTOPS

Waterstops

Για την στεγανοποίηση αρμών διαστολής και διακοπής εργασίας σε κατασκευές με κίνδυνο εισροής υδάτων.

ROAD SAFETY

Οδική Ασφάλεια

Προϊόντα προσανατολισμένα στην Οδική Ασφάλεια.


FLEXIBOLL

Flexiboll

Εύκαμπτο κολωνάκι πεζοδρομίων, αποτροπής παρκαρίσματος, οριοθέτησης ποδηλατοδρόμων

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FLEXIBOLL

Flexiboll Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις και ενδεικτικές χρήσεις του Flexiboll.