ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Αρμοί Διαστολής

ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ME ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΥΡΜΑ

Ταινίες σήμανσης για ανίχνευση και σήμανση υπόγειων εγκαταστάσεων.
Οι ταινίες υπόγειας ανίχνευσης υποδεικνύουν υπόγειες εγκαταστάσεις δικτύων, οπτικών ινών, καλωδίων, φυσικού αέριου, αποχέτευσης κλπ.  Έχουν ενσωματωμένο ανοξείδωτο σύρμα το οποίο ανιχνεύεται με κατάλληλα μηχανήματα και υποδεικνύει τους αγωγούς που είναι κάτω. Σε όλες τις ταινίες υπόγειας ανίχνευσης υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης κατάλληλου προειδοποιητικού μηνύματος.

Αρμοί Διαστολής

ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Ταινίες υπόγειας σήμανσης με λογότυπο για ανίχνευση και σήμανση υπόγειων εγκαταστάσεων. Οι ταινίες υπόγειας σήμανσης με λογότυπο υποδεικνύουν υπόγειες εγκαταστάσεις δικτύων, οπτικών ινών, καλωδίων, φυσικού αέριου, αποχέτευσης κλπ. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ταινιών υπόγειας σήμανσης που είναι απλοί ή διάτρητοι. Σε όλες τις ταινίες υπόγειας σήμανσης υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης κατάλληλου προειδοποιητικού μηνύματος.