ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ME ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΥΡΜΑ

ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ME ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΥΡΜΑ

Ταινίες σήμανσης για ανίχνευση και σήμανση υπόγειων εγκαταστάσεων.
Οι ταινίες υπόγειας ανίχνευσης υποδεικνύουν υπόγειες εγκαταστάσεις δικτύων, οπτικών ινών, καλωδίων, φυσικού αέριου, αποχέτευσης κλπ.  Έχουν ενσωματωμένο ανοξείδωτο σύρμα το οποίο ανιχνεύεται με κατάλληλα μηχανήματα και υποδεικνύει τους αγωγούς που είναι κάτω. Σε όλες τις ταινίες υπόγειας ανίχνευσης υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης κατάλληλου προειδοποιητικού μηνύματος.

ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Ταινίες υπόγειας σήμανσης με λογότυπο για ανίχνευση και σήμανση υπόγειων εγκαταστάσεων. Οι ταινίες υπόγειας σήμανσης με λογότυπο υποδεικνύουν υπόγειες εγκαταστάσεις δικτύων, οπτικών ινών, καλωδίων, φυσικού αέριου, αποχέτευσης κλπ. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ταινιών υπόγειας σήμανσης που είναι απλοί ή διάτρητοι. Σε όλες τις ταινίες υπόγειας σήμανσης υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης κατάλληλου προειδοποιητικού μηνύματος.

Επικοινωνία

ΘΕΣΗ ΒΙΡΟΡΙΑ,
19001 ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
Τ.Θ. 22018
info@plastiki.com.gr
+30 22990 69288
+30 22990 69288 (FAX)

Email - Τηλέφωνα

info@plastiki.com.gr
+30 22990 69288
30 22990 69288 (FAX)