Τεχνικά Φυλλάδια

WATERSTOPS

Οδική Ασφάλεια

Προϊόντα προσανατολισμένα στην Οδική Ασφάλεια.

WATERSTOPS

Flexiboll

Εύκαμπτο κολωνάκι πεζοδρομίων, αποτροπής παρκαρίσματος, οριοθέτησης ποδηλατοδρόμων

WATERSTOPS

Waterstops

Για την στεγανοποίηση αρμών διαστολής και διακοπής εργασίας σε κατασκευές με κίνδυνο εισροής υδάτων.

WATERSTOPS

FLEXIBOLL

FLEXIBOLL ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Επικοινωνία

ΘΕΣΗ ΒΙΡΟΡΙΑ,
19001 ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
Τ.Θ. 22018
info@plastiki.com.gr
+30 22990 69288
+30 22990 69288 (FAX)

Email - Τηλέφωνα

info@plastiki.com.gr
+30 22990 69288
30 22990 69288 (FAX)