ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.


ΠΡΟΙΟΝΤΑ: WATERSTOP WHD-240,
- WATERSTOP WHD- 300,
= WATERSTOP WRD-240,
- WATERSTOP WHF-D 240,
= WATERSTOP WHF-D 300  
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η σύγχρονη Εγνατία Οδός κατασκευάστηκε κοντά στην Εθνική Οδό 2 την οποία και αντικατέστησε στο μεγαλύτερο ποσοστό της στο τμήμα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τους Κήπους.
Εταιρία συντήρησης της είναι η Εγνατία Οδός Α.Ε., της οποίας κύριος μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

Επικοινωνία

ΘΕΣΗ ΒΙΡΟΡΙΑ,
19001 ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
Τ.Θ. 22018
info@plastiki.com.gr
+30 22990 69288
+30 22990 69288 (FAX)

Email - Τηλέφωνα

info@plastiki.com.gr
+30 22990 69288
30 22990 69288 (FAX)